Laitilan Puhelin Osk:n osuus ja säännöt

Laitilan Puhelin Osk:n osuus

Puhelinosuuden oston yhteydessä asiakas saa aina osuuskirjan. Osuuskirjasta selviää, kuka osuuden omistaa. Jos kyseessä on  osuuden siirto uudelle omistajalle, löytyvät osuuden siirtomerkinnät osuuskirjan kääntöpuolelta. Kun osuus on siirretty uudelle omistajalle, näkee omistuksen rekisteröinnin osuuskirjaan tehdystä Laitilan Puhelin Osk:n rekisteröintimerkinnästä.
 

Osoitteenmuutokset

Mikäli puhelinosuuden omistajan osoitteeseen tulee muutoksia, pitää nämä muutokset ilmoittaa Laitilan Puhelimelle, jotta osuuden omistajille lähetettävä posti tulisi perille. Muuttuneet osoitetiedot voi ilmoittaa puhelimitse puh. (02) 85 801 tai sähköpostilla asiakaspalvelu@laitilanpuhelin.fi Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen.

 

Osuuden myynti ja rekisteröinti

Laitilan Puhelin Osk:n osuuden voi osuudenomistaja itse myydä. Laitilan Puhelin ei harjoita osuuden välitysmyyntiä. Osuuden voi kuitenkin jättää lunastettavaksi meille*).

Mikäli osuuden omistussuhteissa on tapahtunut muutoksia, pitää muuttuneet tiedot ilmoittaa Laitilan Puhelimelle vähintään 6 kk:n kuluessa muutoksesta. Samalla pitää toimittaa asiakaspalveluumme osuuskirja, johon on tehty siirtomerkinnät sekä kauppakirja osuuden myynnistä.

Mikäli osuuden omistussuhteen siirtyminen ei käy ilmi osuuskirjasta esim. kun kyseessä perikunnan omistajama osuus, on osuuskirjan mukana toimitettava myös viralliset asiakirjat, joista käy ilmi osakkeen siirtyminen uudelle omistajalle. Tällainen virallinen asiakirja voi olla esim. perukirja tai perinnönjakokirja. Mikäli siirtomerkintä on tehty valtuutuksen perusteella, on esitettävä kirjallinen selvitys siitä, mihin ko. valtuutus perustuu (esim. kaupparekisteriote tai yksilöity valtakirja). Näissä tapauksissa joudumme aina tapauskohtaisesti tarkistamaan ja selvittämään tarvittavat asiakirjat.

Laitilan Puhelimen hallitus on toimivaltansa puitteissa vuonna 2008 linjannut osuuksien siirtojen rekisteröimistä siten, että yhdelle jäsenelle rekisteröidään vain yksi osuus. Linjaus on myös saatettu vuoden 2008 varsinaisessa osuuskuntakokouksessa jäsenistölle tiedoksi, jonka päivämäärästä (6.5.2008) lukien käytäntöä on alettu noudattamaan. Linjauksella ei ole vaikutusta ennen em. päivämäärää tehtyihin osuuksien rekisteröinteihin.

Puhelinosuuksien kaupoista tulee suorittaa varainsiirtovero, jonka suuruus on 1,6% kauppasummasta. Varainsiirtoveron maksusta ja varainsiirtoveroilmoituksen toimituksesta verottajalle vastaa ostaja. Varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa silloin, jos veron määrä on alle 10 euroa, mutta varainsiirtoveroilmoitus on silti siinäkin tapauksessa annettava.
 

*) OSUUDEN LUNASTUS JA NOPEUTETTU OSUUSMAKSUN PALAUTUS

Osuuskunnan sääntöjen mukaan 12.5.2017 lähtien:
 
  1.   osuuskunta voi hankkia osuuskunnan omia osuuksia,
  2.   osuuskunnalla on olemassa vain yksi osuuslaji, jonka osuuksia hankitaan. Tilikauden aikana hankittujen osuuksien enimmäismäärä on kuitenkin enintään viisi (5) prosenttia viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen        mukaisesta osuuspääomasta.
  3.   osuuksia hankitaan siinä järjestyksessä, kuin ne on irtisanottu kaikilta sellaisilta osuuskunnan jäsenyydestä eroamaan haluavilta jäseniltä, jotka haluavat käyttää osuusmaksun nopeutettua palauttamista,
  4.   hankintapyyntö jätetään kirjallisena osuuskunnan asiakaspalveluun, osoitteessa Mikaelinkatu 2, LAITILA,
  5.   hankittavista osuuksista maksetaan 300 euron rahavastike, joka on saman suuruinen kuin osuuskunnan voimassa oleva osuusmaksu on,
  6.   vastike osuudesta maksetaan osuuskunnalle ilmoitetulle pankkitilille kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun osuuskunnan hallitus on vahvistanut osuuden hankkimisen sekä osuuden hankittavaksi tarjonneen
       jäsenen jäsenyyden päättymisen, ja että
  7.   osuuskunnalle näin hankitut omat osuudet alentavat osuuskunnan taseen ylijäämän jakokelpoista omaa pääomaa.

 

Lomake osuuden lunastukseen

Laitilan Puhelin Osk:n säännöt

 

Asiakaspalvelu

Kysy tuotteista ja palveluista. Asiakaspalvelumme vastaa numerossa (02) 858 01 arkisin klo 8.00-16.00. 
 

 

Error message