Kokouskutsu osuuskunnan varsinaiseen kokoukseen ke 12.4.2017 klo 18.00

Laitilan Puhelin Osk:n jäsenet kutsutaan osuuskunnan varsinaiseen kokoukseen, keskiviikkona 12.4.2017 klo 18.00.

Kokous pidetään (puhelintalolla olevan remontin takia) Laitilan Kaupungintalon kahviossa, osoitteessa Keskuskatu 30, LAITILA.

 

Kokouksessa käsitellään:

 • hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös käsittäen tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen, sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2016
 • päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta vuodelta 2016
 • päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2016
 • määrätään hallituksen jäsenten palkkiot sekä matka- ja ansiomenetystenkorvausten perusteet
 • valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet
 • valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, ellei varsinainen tilintarkastaja ole hyväksytty tilintarkastusyhteisö
 • hallituksen esitys osuuskunnan sääntöjen 7. kohdan muuttamiseksi tavalla, että ne mahdollistavat osuusmaksun nopeutetun palauttamisen ns. pysyväiskäytäntönä. Esityksen mukaan palauttaa voidaan:
 1. kaikille osuuskunnasta eroaville jäsenille ilmoittautumisjärjestyksessä
 2. osuudesta osuuskunnalle maksettu määrä (nyt 300 euroa)
 3. osuuskunnan ylijäämän jakokelpoisen vapaan oman pääoman puitteissa, sen maksukykyä vaarantamatta
 4. tilikaudessaan enintään viisi (5) % viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen osuuspääomasta
 • hallituksen esitys sen valtuuttamiseksi hankkimaan osuuskunnan omia osuuksia kaikilta siihen halukkailta jäseniltä seuraavasti:
 1. hankittavien osuuksien enimmäismäärä on 200 osuutta, jonka arvioidaan kattavan valtuutuksen voimassaoloaikana jäsenyydestä eroamaan haluavien osuuskunnalle takaisin tarjoamien osuuksien määrän
 2. hankittavasta osuudesta maksetaan vastike, joka on 300 euroa
 3. valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan sen myöntämisestä

Esitys perustuu osuuskuntalain 19 lukuun, ja sen avulla hallitus voi toteuttaa osuusmaksun palauttamisen nopeutetusti sellaisille jäsenille, jotka osuuskunnasta haluavat erota.

 

Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen tekemä esitys kokonaisuudessaan ovat jäsenten nähtävinä niiden valmistumisen jälkeen tiistaista 4.4.2017 lukien osuuskunnan internet-sivuilla osoitteessa http://www.laitilanpuhelin.fi, sekä myös osuuskunnan toimitalolla, Mikaelinkatu 2, LAITILA.

 

Osallistumisoikeus kokoukseen on sellaisella osuuskunnan jäsenellä, jolla on vähintään yksi hallituksen rekisteröimä osuus. Voidakseen osallistua kokoukseen jäsenen on ilmoittauduttava etukäteen, joko puhelimitse: (02) 85 801, telefaksilla: (02) 85 023 tai sähköpostilla: lpo@laitilanpuhelin.fi, tiistaihin 11.4.2017 klo 14.00 mennessä.

 

Laitilassa 28.2.2017                                                     Kokouksen esityslista          Säännöt (muutokset korostettuina)       

Hallitus                                                                             Vuosikertomus 2016

Asiakaspalvelu

Kysy tuotteista ja palveluista. Asiakaspalvelumme vastaa numerossa (02) 858 01 arkisin klo 8.00-16.00.

 

Error message