Laitilan Puhelin Osk:n jäsenille osuuskunnan omien osuuksien hankinnan aloittamisesta

Osuuskunta voi osuuskunnan kokouksen 12.4.2017 tekemän päätöksen perusteella hankkia sen omia osuuksia seuraavin ehdoin:

  • osuuskunnalla on olemassa vain yksi osuuslaji, jonka osuuksia hankitaan enintään 200 kappaletta,
  • osuuksia hankitaan tarjouksesta ilmoittautumisjärjestyksessä tasapuolisesti kaikilta sellaisilta mm. osuuskunnan jäsenyydestä eroamaan haluavilta jäseniltä, jotka haluavat käyttää osuusmaksun nopeutettua palauttamista,
  • osuuksia hankitaan 29.5.2017 – 12.10.2018 välisenä aikana, jonka kuluessa hankittavat osuudet on tarjottava osuuskunnalle niin että hankintatarjous voidaan em. ajan puitteissa hallituksessa käsitellä,
  • hankintatarjouspyyntö jätetään kirjallisena osuuskunnan asiakaspalveluun, osoitteessa Mikaelinkatu 2, LAITILA,
  • hankittavista osuuksista maksetaan 300 euron rahavastike, joka on saman suuruinen kuin osuuskunnan voimassa oleva osuusmaksu on,
  • vastike osuudesta maksetaan osuuskunnalle ilmoitetulle pankkitilille kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun osuuskunnan hallitus on vahvistanut osuuden hankkimisen sekä osuuden hankittavaksi tarjonneen jäsenen jäsenyyden päättymisen, ja että
  • osuuskunnalle näin hankitut omat osuudet alentavat osuuskunnan taseen ylijäämän jakokelpoista omaa pääomaa.

Hankintaan liittyvät viralliset asiakirjat ovat jäsenten nähtävillä perjantaista 28.4.2017 lukien osuuskunnan toimitalolla, Mikaelinkatu 2, LAITILA, sekä osuuskunnan internet -sivuilla osoitteessa http://www.laitilanpuhelin.fi.

 

Laitilassa 26.4.2017

Laitilan Puhelin Osk, hallitus

Asiakaspalvelu

Kysy tuotteista ja palveluista. Asiakaspalvelumme vastaa numerossa (02) 858 01 arkisin klo 8.00-16.00.

 

Error message