Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille ja äänestäjille

Huhtikuun kuntavaaleissa valittavilla valtuutetuilla on mahdollisuus vahvistaa Laitilan kaupungin digitaalisia palveluja ja uusia toimintamalleja ja näin varmistaa kaupungin kehittyminen pitkälle tulevaisuuteen. Tähän tarvitaan toimivat ja nopeat laajakaistayhteydet - valokuituyhteydet. Ohessa Finnet-ryhmän tietopaketti siitä kuinka edistää oman kuntansa nopean laajakaistan kehittymistä. Tietopaketti sopii sekä kuntavaaliehdokkaille että äänestäjille.

1.  Laitilan kaupungin mahdollisuus tarjota digitaalisia palveluita kaikille kuntalaisille paranee

Hyvien tietoliikenneyhteyksien merkitys kasvaa koko ajan.  Valokuituverkko on nopein ja varmin yhteys, joka mahdollistaa nykyiset ja tulevaisuuden digitaaliset palvelut kansalaisille asuinpaikasta riippumatta. Terveys- ja hyvinvointialalla kaavaillut kotiin tuotavat uudet palvelut voivat mahdollistaa ikääntyvien asumisen kotona pidempään. Valokuituverkolla on tulevaisuustakuu.

2. Syntyy houkutteleva asuinympäristö

Asuinpaikalta toivotaan nopeita ja häiriöttömiä tietoliikenneyhteyksiä sujuvan arjen, etätyöskentelyn ja opiskelun mahdollistamiseksi. Valokuituyhteyksiä tarjoavat asuinalueet houkuttelevat niin uusia kuin nykyisiäkin asiakkaita. Kiinteistöjen arvo nousee valokuituyhteyden myötä. Hyvin toimivat tietoliikenneyhteydet tuovatkin asuinpaikan valintaan huomattavasti enemmän mahdollisuuksia.

3. Laitilan kaupunki pystyy houkuttelemaan uudentyyppisiä elinkeinoja ja sitä kautta uusia työpaikkoja

OECD:n tutkimusten mukaan kunnat ja alueet, joihin on investoitu valokuituyhteydet, houkuttelevat enemmän uusia yrityksiä ja synnyttävät uusia työpaikkoja. Tulevaisuuden elinkeinot ovat täysin riippuvaisia hyvistä tietoliikenneyhteyksistä – verkkokauppa ja erilaiset sähköiset palvelut voidaan tarjota mistä tahansa, kunhan vain yhteydet ovat kunnossa.

4. Laitilan kaupunki mukana kehittämässä uutta teknologiaa hyödyntäviä matkailupalveluita

Matkailupalveluiden markkinointi vaatii toimivat yhteydet. Verkossa tehdään varaukset ja kohteiden sekä palveluiden esittelyt. Matkailualan tärkein markkinointitrendi on virtuaalitodellisuus osana palvelu-  kokemusta. Vaikka palvelut usein toteutetaan älypuhelinten ja ns. mobiililaitteiden avulla, luotettavan tiedonsiirron voi varmistaa vain valokuituyhteydellä. Matkapuhelinverkkojenkin tukiasemat liitetään toisiinsa valokuitua käyttäen.

 5. Laitilan kaupunki uudistuu ja kaupungin taloudellinen liikkumavara lisääntyy

Kattavan valokuituverkon avulla voi Laitilan kaupunki  uudistaa  toimintansa  hyvinkin moderniksi. Opetus- ja elinvoimapalvelut voidaan siirtää verkkoon ja tarjota niitä kaikille kuntalaisille asuinpaikasta riippumatta. Suurin mahdollisuus on kaupungin omien hallinnollisten toimintatapojen digitalisointi ja sitä kautta kustannusten vähentäminen. Verkkoyhteyksien avulla kaupungin työntekijä voi palvella vaikka omasta kodista käsin videoyhteydellä kuntalaisia. Tämä vähentää julkisten rakennusten tarvetta ja mahdollistaa uuden tyyppisten monikäyttöisten tilojen käyttöönoton. Kuntalaiset kannattaa ottaa mukaan kehittämään palveluita, ja yrityksille tarjota uusi kanava olla mukana kaupungin palvelutuotannossa.

      6. Laitilan kaupungista tulee älykaupunki

Kunta, joka edistää valokuituyhteyksien saatavuutta, digitaalisten palvelujen kehittämiseen sekä oman toimintansa uudistamiseen, tulee olemaan tulevaisuuden ns. SmartCity. Tänne ihmiset haluavat tulla asumaan, yrittämään ja viettämään vapaa-aikaa.  Tässä Laitilan kaupunki voi itse olla, omaan tulevaisuuteensa vaikuttavan esimerkin antajana, valokuituyhteyksien käyttäjänä ja niiden mahdollistamien palveluiden esillä pitäjänä.

 


 

Laitilan Puhelin Osk on Laitilassa kotipaikkaansa pitävä, Finnet -ryhmään kuuluva paikallinen teleoperaattori. Osuuskunnan liikevaihto on n. 2,1 milj. euroa, ja henkilöstön koko on 15 henkilöä. Lähellä asiakasta oleva ja joustava henkilökohtainen palvelu sekä asiakasuskollisuus ja -tyytyväisyys ovat sen toimintaa ohjaavina periaatteina. Laitilan Puhelin tuottaa toiminta-alueensa asiakkaille mm. mahdollisimman ajantasaiset ja teknisesti korkealaatuiset, mutta samalla hinnoiltaan kilpailukykyiset huippunopeat laajakaistapalvelut. Palvelut perustuvat valokuituverkkoon ja tuotenimenä on Laitilan Metro.  www.laitilanpuhelin.fi

Finnet-liitto ry on alueellisten tietotekniikan palvelu- ja tietoliikenneyritysten edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö. Finnet-liittoon kuuluu 23 jäsenyritystä tytär- ja osakkuusyrityksineen, joiden liikevaihto vuonna 2015 oli yhteensä noin 370 miljoonaa euroa. Yritykset työllistävät yhteensä hieman yli 2 000 henkilöä.  www.finnet.fi

    

 

Asiakaspalvelu

Kysy tuotteista ja palveluista. Asiakaspalvelumme vastaa numerossa (02) 858 01 arkisin klo 8.00-16.00.

 

Error message