3.7.2015

LAITILAN METRON KAMPANJA-AJAN (01.03-01.07.2015) ARVONNAT ON SUORITETTU.

 

VOITOT:  

1 kpl ilmainen Metro asennusmaksu:      Mäkitalo Lea

5 kpl 3 kk:n Laitilan Metro palvelun ilmaiset kuukausimaksut:     Leino Anneli, Hannula Jaakko, Jaakola Sirkka-Liisa, Elo Juho ja Sillvan Jan

1 kpl Lenovo Tabletti:    Lepistö Marja

 

Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Onnittelut voittajille.

 

terveisin

Laitilan Puhelin Osk, asiakaspalvelu

 

2.7.2015

Uudet yleiset sopimusehdot, joita noudatetaan Laitilan Puhelin Osk:n yritys- ja yhteisöasiakkaiden kanssa, astuvat voimaan 1.7.2015.

 

Laitilan Puhelimen yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.7.2015 alk

 

23.6.2015

Digitaalisuus on noussut kansalaisten huulille. Se nähdään haja-asutusalueiden palveluiden pelastajana ja alueellisen tasa-arvon edistäjänä. Digitaalisuudesta on enemmän hyötyä kuin haittaa, mutta se vaatii edellytyksiä onnistuakseen. Aivan ehdoton lähtökohta on, että digitaalisuutta ei voi rakentaa mobiilin varaan.

Alueellisten tietoliikenneyritysten edunvalvonnasta huolehtiva Finnet-liitto katsoo, että Suomen digitaalisuus vauhdittuu ainoastaan jos alueilla on laadukas kuituverkko. Tällöin palvelujen tarjoajat ja julkinen sektori voivat siirtää palvelunsa laajasti verkkoon. Digitaalisten palveluiden avulla pystytään palvelemaan kuntalaisia ja kansalaisia huomattavasti edullisemmin, koska palvelu voidaan viedä verkon avulla kotiin. Digitaalisuuden merkittävimmät vaikutukset ovat uusien toimintatapojen syntyminen, nykyisten rakenteiden keveneminen sekä uusien liiketoimintamallien ja mahdollisuuksien syntyminen.

Liiton jäsenyhtiöt ovat pitkäjänteisesti investoineet kuituverkkoon ja monen yhtiön alueella kuituverkko onkin jo lähes kaikkien alueella asuvien ja yritystoimintaa harjoittavien käytettävissä. Myös perinteiset verkot ovat monen yhtiön alueella sellaisessa kunnossa, että niiden kautta voi palveluita käyttää siihen saakka kunnes yhteydet on mahdollista vaihtaa kuituliittymään.

Finnetin jäsenyhtiöt pystyvät investoimaan omille alueilleen suhteellisesti enemmän, koska yhtiöt on varta vasten perustettu paikallisten palvelujen tuottamiseen paikallisille asiakkaille. Yhtiöt ovatkin toimineet kannattavasti yli sata vuotta samalla periaatteella, jossa yhtiöiden palveluihin käytetty raha kiertää takaisin aluetalouden hyväksi erilaisten palveluiden ostoina, työllistämisen kautta sekä investointeina alueellisen verkon parantamiseen. Monen alueellisen operaattorin tavoite onkin ensisijaisesti parantaa palveluita ja käyttää suuri osa liikevoitosta toimialueensa palvelujen kehittämiseen.

Finnet-liiton hallitus näkee, että paikallisten omistajien ei kannattaisi luopua pikavoittojen toivossa omistuksistaan, vaan mieluummin lisätä paikallista omistusta kotiseutunsa digitaalisen tulevaisuuden varmistamiseksi.

Jarmo Matilainen
Toimitusjohtaja
Finnet-liitto ry
puh. 044 722 8210
jarmo.matilainen@finnet.fi

11.6.2015

Muutoksia kesäkuussa:

Travel Channel siirtyy 24.6.2015 Next -kanavapakettiin kanavapaikalle 24.
Samalla se poistuu Base ja MIX -paketeista kanavapaikalta 157.

 

Muutoksia heinäkuussa:

Vintage TV poistuu 15.7.2015 Base ja MIX -paketeista (kanavapaikka 178).

Turner Broadcasting lakkauttaa kanavia kaikissa Pohjoismaissa. Meillä nämä
muutokset kohdistuvat Showtime ja Silver HD kanaviin:
* Showtime poistuu 15.7.2015 Next-paketista (kanavapaikka 26),
* Silver HD poistuu 15.7.2015 HD- ja MIX -kanavapaketeista (kanavapaikka 123).

 

 

 

 

 

29.5.2015

Tarkennuksia Watson-palvelun erityisehtoihin, muutoksia yleisiin sopimusehtoihin

Heinäkuun alussa voimaantuleva lainsäädäntö edellyttää muutoksia yleisiin sopimusehtoihin kuluttaja-asiakkaille.

Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry on neuvotellut uudet sopimusehdot kuluttaja-asiamiehen ja Viestintäviraston kanssa.

Uuden lainsäädännön myötä Watson-palvelun erityisehtojen soveltamisjärjestystä on tarkennettu. Jos sopimusasiakirjojen sisältö on keskenään ristiriitainen, etusijajärjestys on seuraava: 1) sopimus ja mahdolliset kampanjaehdot 2) hinnasto 3) tekniset kuvaukset 4) Watson-palvelun erityisehdot 5) alan yleiset sopimusehdot.

Watson Nordic Oy:n kuluttaja-asiakassopimuksissa yleisillä sopimusehdoilla viitataan tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliiton neuvottelemiin alan yleisiin sopimusehtoihin.

Sopimusehtojen olennaisimmat muutokset:

  • Määritelmät (nykyisten ehtojen kohta 1, uusien ehtojen kohta 1). Yksinkertaistettu sopimusehdoissa käytettäviä määritelmiä.
  • Ennakkomaksu ja vakuus (nykyisten ehtojen kohta 2.3, uusien ehtojen kohta 2.2). Selkeytetty vakuuden ja ennakkomaksun palauttamista.
  • Käyttöraja (nykyisten ehtojen kohta 2.3, uusien ehtojen kohta 2.3). Laajennettu käyttörajan soveltamisalaa uuden lainsäädännön mukaisesti.
  • Verkon rakennus- ja kunnossapitotyöt (nykyisten ehtojen kohta 5.7, uusien ehtojen kohta 5.6). Puolitettu verkon rakentamisesta, kunnossapidosta tai tietoturvatoimista aiheutuvien hyväksyttyjen keskeytysten enimmäisaika 24 tuntiin kuukaudessa.
  • Muutokset (nykyisten ehtojen kohta 11.1, uusien ehtojen kohta 10.1). Täsmennetty uuden lainsäädännön mukaisesti niitä perusteita, joilla sopimusehtoja, palveluja ja maksuja voidaan muuttaa.
  • Palvelun lopettaminen (nykyisten ehtojen kohta 12.4, uusien ehtojen kohta 10.2). Määritelty tarkemmin ne tilanteet, joissa teleyritys voi lopettaa palvelun tarjoamisen.
  • Yhteisvastuu (uusien ehtojen kohta 7.1). Lisätty uuden lainsäädännön mukainen ehto teleyrityksen ja elinkeinonharjoittajan yhteisvastuusta.
  • Purkaminen (uusien ehtojen kohta 11.2). Lisätty maininta, että asiakas voi purkaa viestintäpalvelusopimuksen kirjallisesti tai suullisesti.
  • Verolainsäädännön muutos (uusien ehtojen kohta 12). Lisätty uuden lainsäädännön mukainen ehto, jonka mukaan verolainsäädännön muuttumisesta ei seuraa erityistä irtisanomisoikeutta. 

Muutokset johtuvat pääosin lainsäädännön muuttumisesta. Lisäksi sopimusehtoihin on tehty vähäisiä muutoksia, joilla  ei ole vaikutusta sopimuksen keskeiseen sisältöön. Sopimusehtoja on myös selkeytetty. Muutokset eivät vaadi asiakkaalta toimenpiteitä.

Watson -palvelun erityisehdot 1.7.2015 alk.

29.5.2015

Uudet yleiset sopimusehdot, joita noudatetaan Laitilan Puhelin Osk:n kuluttaja-asiakkaiden kanssa, astuvat voimaan 1.7.2015. Ehdoissa aiempiin ehtoihin muuttuneet kohdat lisäävät kuluttaja-asiakkaan oikeuksia suhteessa teleoperaattoriin. Muutokset johtuvat pääosin lainsäädännön muuttumisesta. Lisäksi sopimusehtoihin on tehty vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta sopimuksen keskeiseen sisältöön. Sopimusehtoja on myös selkeytetty.

 

Ehdot  on neuvoteltu Kuluttaja-asiamiehen sekä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto Ficomin johdolla. Myös Viestintävirasto ja teleyritykset ovat osallistuneet neuvotteluihin ja ehtojen muotoiluun. Sopimusehtojen muutos on seurausta Tietoyhteiskuntakaari -lain voimaan tulosta 1.1.2015.

 

Laitilan Puhelin Osk ottaa neuvotellut ehdot noudatettavakseen sellaisinaan.  Ehtojen muutokset eivät vaadi asiakkaalta toimenpiteitä.

 

Laitilan Puhelimen yleiset sopimusehdot kuluttajille 1.7.2015 alk

8.5.2015

Osuuskuntakokous on 29.4.2015 päättänyt antaa hallitukselle valtuudet hankkia osuuskunnan omia osuuksia seuraavin ehdoin:

1)   hankittavien osuuksien enimmäismäärä on 200 osuutta,

2)   hankittavasta osuudesta maksetaan vastike, joka on 300 euroa,

3)   valtuutus on voimassa 12 kuukauden ajan sen myöntämisestä lukien,

4)   osuuksia hankitaan tasapuolisesti kaikilta siihen halukkaiksi ilmoittautuvilta osuuskunnan jäseniltä, ja että

5)   muista hankinnan toteuttamiseen liittyvistä ja uuden osuuskuntalain edellyttämistä asioista päättää hallitus.

 

                           Osuuskunnan hallitus on päättänyt asiassa seuraavaa:                  

1)  osuuskunnan hallitus alkaa osuuskuntakokouksella 29.4.2015 saamansa valtuutuksen perusteella hankkia osuuskunnan omia osuuksia,

2)  osuuskunnalla on olemassa vain yksi osuuslaji, jonka osuuksia hankitaan enintään 200 kappaletta,

3)   osuuksia hankitaan tarjouksesta ilmoittautumisjärjestyksessä tasapuolisesti kaikilta sellaisilta mm. osuuskunnan jäsenyydestä eroamaan    haluavilta jäseniltä, jotka haluavat käyttää osuusmaksun nopeutettua palauttamista,

4)   osuuksia hankitaan 9.6.2015 – 28.4.2016 välisenä aikana, jonka kuluessa hankittavat osuudet on tarjottava osuuskunnalle niin että hankintatarjous voidaan em. ajan puitteissa hallituksessa käsitellä,

5)   hankintatarjouspyyntö jätetään kirjallisena osuuskunnan asiakaspalveluun, osoitteessa Mikaelinkatu 2, LAITILA,

6)   hankittavista osuuksista maksetaan 300 euron rahavastike, joka on saman suuruinen kuin osuuskunnan voimassaoleva osuusmaksu on,

7)   vastike osuudesta maksetaan osuuskunnalle ilmoitetulle pankkitilille kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun osuuskunnan hallitus on vahvistanut osuuden hankkimisen sekä osuuden hankittavaksi tarjonneen jäsenen jäsenyyden päättymisen, ja että

8)   osuuskunnalle näin hankitut omat osuudet alentavat osuuskunnan taseen ylijäämän jakokelpoista omaa pääomaa.

1.4.2015

MTV Total 29,95€/kk, toistaiseksi voimassa oleva sopimus (1 täysi kalenterikk),

kampanja voimassa 31.7.2015 asti (tarjous KTV asiakkailla ja Watson-palvelussa)

 

MTV Total Sport 24,95€/kk, toistaiseksi voimassa oleva sopimus (1 täysi kalenterikk),

kampanja voim. 31.7.2015 asti (tarjous KTV asiakkailla ja Watson-palvelussa)

 

C More Film 9,95 €/kk, toistaiseksi voimassa oleva sopimus (1 täysi kalenterikk),

kampanja voim. 31.7.2015 asti (tarjous KTV asiakkailla ja Watson-palvelussa)

 

Viasat Gold 29,95 €/kk, toistaiseksi voimassa oleva sopimus (1 täysi kalenterikk),

kampanja voimassa 31.8.2015 asti (tarjous KTV asiakkailla)

 

Viasat Gold 3 kk 20€/kk + 3 kk 29,95€/kk (6 täyttä kalenterikk),

kampanja voimassa 31.8.2015 asti (tarjous KTV asiakkailla)

 

Viasat Sport 3 kk 15€/kk + 3 kk 19,95 €/kk (6 täyttä kalenterikk),

kampanja voimassa 31.8.2015 asti (tarjous KTV asiakkailla) 

Viasat Sport -tilaaja saa 1.7. - 31.8.2015 Sport-paketin hinnalla katsoa Viast Gold -paketin kanavia.

 

Viasat Entertainment 3 kk 15€/kk + 3 kk 19,95€/kk (6 täyttä kalenterikk),

kampanja voimassa 31.8.2015 asti (tarjous KTV asiakkailla)

 

Sopimukset jatkuvat määräajan jälkeen toistaiseksi voimassa olevina sopimuksina hinnaston mukaisella hinnalla. Kampanjat voimassa uusille tilauksille.

1.4.2015

Huoltotöitä kaapeli-tv ja Watson -palvelussa keskiviikkona 1.4.2015 klo.12.00 (kesto korkeintaan 1h).

Huoltotyö aiheuttaa katkoksen seuraaviin kanaviin:
Animal Planet
BBC Entertainment
BBC HD
BBC Knowledge
BBC Lifestyle
CMore Action
CMore Emotion
CMore Extreme
CMore First HD
CMore Hits
CMore Series
CMore Sport 1 swe
CMore Tennis
Cartoon Networks
CNN
Disney XD
DR1 HD
Eurosport HD
Hustler TV
MotorsTV
Music TV Rocks
Nickelodeon Jr
NRK1 HD
SF Kanalen
Showtime
TCM Nordic
Travel Channel
VH1
Discovery Channel

--------------------------------------

Uusi Frii -kanava näkyy kaapeli-tv:ssa ja Watson -palvelussa  (Motorolan boksi). Frii -kanava näkyy kanavapaikalla 16. Vaatii mahdollisesti kanavahaun.

 

terveisin

Laitilan Puhelin Osk, asiakaspalvelu

Pages

Asiakaspalvelu

Kysy tuotteista ja palveluista. Asiakaspalvelumme vastaa numerossa (02) 858 01 arkisin klo 8.00-16.00.

 

Error message