22.3.2017

Huhtikuun kuntavaaleissa valittavilla valtuutetuilla on mahdollisuus vahvistaa Laitilan kaupungin digitaalisia palveluja ja uusia toimintamalleja ja näin varmistaa kaupungin kehittyminen pitkälle tulevaisuuteen. Tähän tarvitaan toimivat ja nopeat laajakaistayhteydet - valokuituyhteydet. Ohessa Finnet-ryhmän tietopaketti siitä kuinka edistää oman kuntansa nopean laajakaistan kehittymistä. Tietopaketti sopii sekä kuntavaaliehdokkaille että äänestäjille.

1.  Laitilan kaupungin mahdollisuus tarjota digitaalisia palveluita kaikille kuntalaisille paranee

Hyvien tietoliikenneyhteyksien merkitys kasvaa koko ajan.  Valokuituverkko on nopein ja varmin yhteys, joka mahdollistaa nykyiset ja tulevaisuuden digitaaliset palvelut kansalaisille asuinpaikasta riippumatta. Terveys- ja hyvinvointialalla kaavaillut kotiin tuotavat uudet palvelut voivat mahdollistaa ikääntyvien asumisen kotona pidempään. Valokuituverkolla on tulevaisuustakuu.

2. Syntyy houkutteleva asuinympäristö

Asuinpaikalta toivotaan nopeita ja häiriöttömiä tietoliikenneyhteyksiä sujuvan arjen, etätyöskentelyn ja opiskelun mahdollistamiseksi. Valokuituyhteyksiä tarjoavat asuinalueet houkuttelevat niin uusia kuin nykyisiäkin asiakkaita. Kiinteistöjen arvo nousee valokuituyhteyden myötä. Hyvin toimivat tietoliikenneyhteydet tuovatkin asuinpaikan valintaan huomattavasti enemmän mahdollisuuksia.

3. Laitilan kaupunki pystyy houkuttelemaan uudentyyppisiä elinkeinoja ja sitä kautta uusia työpaikkoja

OECD:n tutkimusten mukaan kunnat ja alueet, joihin on investoitu valokuituyhteydet, houkuttelevat enemmän uusia yrityksiä ja synnyttävät uusia työpaikkoja. Tulevaisuuden elinkeinot ovat täysin riippuvaisia hyvistä tietoliikenneyhteyksistä – verkkokauppa ja erilaiset sähköiset palvelut voidaan tarjota mistä tahansa, kunhan vain yhteydet ovat kunnossa.

4. Laitilan kaupunki mukana kehittämässä uutta teknologiaa hyödyntäviä matkailupalveluita

Matkailupalveluiden markkinointi vaatii toimivat yhteydet. Verkossa tehdään varaukset ja kohteiden sekä palveluiden esittelyt. Matkailualan tärkein markkinointitrendi on virtuaalitodellisuus osana palvelu-  kokemusta. Vaikka palvelut usein toteutetaan älypuhelinten ja ns. mobiililaitteiden avulla, luotettavan tiedonsiirron voi varmistaa vain valokuituyhteydellä. Matkapuhelinverkkojenkin tukiasemat liitetään toisiinsa valokuitua käyttäen.

 5. Laitilan kaupunki uudistuu ja kaupungin taloudellinen liikkumavara lisääntyy

Kattavan valokuituverkon avulla voi Laitilan kaupunki  uudistaa  toimintansa  hyvinkin moderniksi. Opetus- ja elinvoimapalvelut voidaan siirtää verkkoon ja tarjota niitä kaikille kuntalaisille asuinpaikasta riippumatta. Suurin mahdollisuus on kaupungin omien hallinnollisten toimintatapojen digitalisointi ja sitä kautta kustannusten vähentäminen. Verkkoyhteyksien avulla kaupungin työntekijä voi palvella vaikka omasta kodista käsin videoyhteydellä kuntalaisia. Tämä vähentää julkisten rakennusten tarvetta ja mahdollistaa uuden tyyppisten monikäyttöisten tilojen käyttöönoton. Kuntalaiset kannattaa ottaa mukaan kehittämään palveluita, ja yrityksille tarjota uusi kanava olla mukana kaupungin palvelutuotannossa.

      6. Laitilan kaupungista tulee älykaupunki

Kunta, joka edistää valokuituyhteyksien saatavuutta, digitaalisten palvelujen kehittämiseen sekä oman toimintansa uudistamiseen, tulee olemaan tulevaisuuden ns. SmartCity. Tänne ihmiset haluavat tulla asumaan, yrittämään ja viettämään vapaa-aikaa.  Tässä Laitilan kaupunki voi itse olla, omaan tulevaisuuteensa vaikuttavan esimerkin antajana, valokuituyhteyksien käyttäjänä ja niiden mahdollistamien palveluiden esillä pitäjänä.

 


 

Laitilan Puhelin Osk on Laitilassa kotipaikkaansa pitävä, Finnet -ryhmään kuuluva paikallinen teleoperaattori. Osuuskunnan liikevaihto on n. 2,1 milj. euroa, ja henkilöstön koko on 15 henkilöä. Lähellä asiakasta oleva ja joustava henkilökohtainen palvelu sekä asiakasuskollisuus ja -tyytyväisyys ovat sen toimintaa ohjaavina periaatteina. Laitilan Puhelin tuottaa toiminta-alueensa asiakkaille mm. mahdollisimman ajantasaiset ja teknisesti korkealaatuiset, mutta samalla hinnoiltaan kilpailukykyiset huippunopeat laajakaistapalvelut. Palvelut perustuvat valokuituverkkoon ja tuotenimenä on Laitilan Metro.  www.laitilanpuhelin.fi

Finnet-liitto ry on alueellisten tietotekniikan palvelu- ja tietoliikenneyritysten edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö. Finnet-liittoon kuuluu 23 jäsenyritystä tytär- ja osakkuusyrityksineen, joiden liikevaihto vuonna 2015 oli yhteensä noin 370 miljoonaa euroa. Yritykset työllistävät yhteensä hieman yli 2 000 henkilöä.  www.finnet.fi

    

 

9.3.2017

Laitilan Puhelin Osk:n jäsenet kutsutaan osuuskunnan varsinaiseen kokoukseen, keskiviikkona 12.4.2017 klo 18.00.

Kokous pidetään (puhelintalolla olevan remontin takia) Laitilan Kaupungintalon kahviossa, osoitteessa Keskuskatu 30, LAITILA.

 

Kokouksessa käsitellään:

 • hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös käsittäen tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen, sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2016
 • päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta vuodelta 2016
 • päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2016
 • määrätään hallituksen jäsenten palkkiot sekä matka- ja ansiomenetystenkorvausten perusteet
 • valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet
 • valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, ellei varsinainen tilintarkastaja ole hyväksytty tilintarkastusyhteisö
 • hallituksen esitys osuuskunnan sääntöjen 7. kohdan muuttamiseksi tavalla, että ne mahdollistavat osuusmaksun nopeutetun palauttamisen ns. pysyväiskäytäntönä. Esityksen mukaan palauttaa voidaan:
 1. kaikille osuuskunnasta eroaville jäsenille ilmoittautumisjärjestyksessä
 2. osuudesta osuuskunnalle maksettu määrä (nyt 300 euroa)
 3. osuuskunnan ylijäämän jakokelpoisen vapaan oman pääoman puitteissa, sen maksukykyä vaarantamatta
 4. tilikaudessaan enintään viisi (5) % viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen osuuspääomasta
 • hallituksen esitys sen valtuuttamiseksi hankkimaan osuuskunnan omia osuuksia kaikilta siihen halukkailta jäseniltä seuraavasti:
 1. hankittavien osuuksien enimmäismäärä on 200 osuutta, jonka arvioidaan kattavan valtuutuksen voimassaoloaikana jäsenyydestä eroamaan haluavien osuuskunnalle takaisin tarjoamien osuuksien määrän
 2. hankittavasta osuudesta maksetaan vastike, joka on 300 euroa
 3. valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan sen myöntämisestä

Esitys perustuu osuuskuntalain 19 lukuun, ja sen avulla hallitus voi toteuttaa osuusmaksun palauttamisen nopeutetusti sellaisille jäsenille, jotka osuuskunnasta haluavat erota.

 

Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen tekemä esitys kokonaisuudessaan ovat jäsenten nähtävinä niiden valmistumisen jälkeen tiistaista 4.4.2017 lukien osuuskunnan internet-sivuilla osoitteessa http://www.laitilanpuhelin.fi, sekä myös osuuskunnan toimitalolla, Mikaelinkatu 2, LAITILA.

 

Osallistumisoikeus kokoukseen on sellaisella osuuskunnan jäsenellä, jolla on vähintään yksi hallituksen rekisteröimä osuus. Voidakseen osallistua kokoukseen jäsenen on ilmoittauduttava etukäteen, joko puhelimitse: (02) 85 801, telefaksilla: (02) 85 023 tai sähköpostilla: lpo@laitilanpuhelin.fi, tiistaihin 11.4.2017 klo 14.00 mennessä.

 

Laitilassa 28.2.2017                                                     Kokouksen esityslista          Säännöt (muutokset korostettuina)       

Hallitus                                                                             Vuosikertomus 2016

27.2.2017

C More -kanavapaketin muutokset 1.3.2017

MTV uudistaa tarjontaansa vuonna 2017, ja myös MTV:n kanavapaketit kokevat muutoksia. C More -kanavapaketissa muutokset astuvat voimaan 1.3.2017 ja myös paketin hinta muuttuu. Maaliskuun alusta lähtien C More -paketin hinta on 14,95 euroa/kk.

C More on jatkossa elokuvien ja sarjojen paketti

C More -kanavapaketin sisältöä on selkeytetty ja jatkossa paketti tarjoaa puhtaasti elokuva- ja sarjasisältöjä. Urheilusisällöt löytyvät jatkossa MTV:n muilta kanavapaketeilta: elokuvia, sarjoja ja urheilua tarjoavalta C More Totalilta ja vain urheiluun keskittyvältä C More Sportilta. Näin ollen C More Golf -kanava poistuu nykyisestä C More -paketista. Täysin uutena kanavana C More -pakettiin kuuluu jatkossa myös lastenkanava C More Juniori.

 

National Geographic -kanava vapaaseen tarjontaan 1.3.2017

National Geographic kanava siirtyi vapaasti katsottavaksi kanavaksi 1.3. ja poistui Viasatin kanavapaketeista. Kanava näkyy jatkossa sekä kaapeli-tv-verkossa että Watsonissa kanavapaikalla 20. Watsonissa kanavalla alkaa lähipäivinä toimimaan myös ohjelma- ja ohjelmasarjakohtainen tallennus. Myös live-tv-katselu toimii kaikilla tuetuilla päätelaitteilla.

 

Elisa Viihde Sport -kanavapaketti aloitti kaapeli-tv- palvelussa 1.3.2017 ja Watson -palvelussa 3.4.2017

Kanavapaketti sisältää kanavat 1-8. (kanavapaikat 361 – 368).  Urheilukanavat tarjoavat kotimaista ja eurooppalaista urheilua, jota et muualta näe, kuten jalkapallon MM-karsintaa, Korisliigaa, Mestistä, Salibandyliigaa ja lentopallon Mestaruusliigaa. Eurooppalaisten palloilusarjojen painotukset ovat suomalaisten otteissa: mukana on huippufutista Ruotsista, Tanskasta, Hollannista ja Belgiasta sekä koripalloa Espanjasta ja Mestarien liigasta.

Yksittäiset kanavat eivät profiloidu tiettyyn sisältöön, vaan kanavia ”täytetään järjestyksessä” siten että 1-kanavalla on eniten sisältöä ja loppupään kanavat tulevat käyttöön silloin kun on paljon samanaikaista live-sisältöä, kuten 5 Mestis-ottelua ja 3 Korisliiga-ottelua samaan aikaan. Kaikki kanavat ovat HD-kanavia. Kanavapaketin hinta on 7,90€/kk.

 

Nelonen uudisti 8.3.2017 maksu-tv-kanaviensa nimet

Nelonen uudisti kanaviensa nimet seuraavasti:

Nelonen Prime -> Ruutu+ Leffat ja Sarjat
Nelonen Nappula -> Ruutu+ Lapset
Nelone Maailma -> Ruutu+ Dokkarit
Nelonen Pro 1-8 -> Ruutu+ Urheilu 1-8
Nelonen Pro 1HD-8HD -> Ruutu+ Urheilu 1HD-8HD

Tällä muutoksella ei ole vaikutusta kanavapaikkoihin eikä asiakashintoihin.
 

Viasat Kulta- ja Viasat Viihde -kanavapakettien muutoksia maalis - huhtikuussa 2017

Viasat haluaa tarjota markkinoiden parhaat elokuvakanavat, ja siksi Viasatin kanavatarjontaan tulee muutoksia kevään 2017 aikana.  

Muutokset koskevat VIASAT KULTA ja VIASAT VIIHDE -paketteja.

Nykyiset Viasat Film Comedy ja Family -kanavat yhdistyvät uudeksi Viasat Film Family -kanavaksi, joka tulee keskittymään parhaisiin koko perheen elokuviin ja komedioihin 4.4.2017. alkaen.  Uusi Viasat Film Family -kanava tulee näkymään kanavapaikalla 84. Muutokset tehdään, jotta kanavapaketit vastaisivat entistä paremmin elokuvien kasvaneeseen kysyntään.

Uusi Viasat Film Family tulee keskittymään aamusta iltapäivään lasten ja koko perheen elokuviin. Kanava esittää esimerkiksi suosituimpia animaatioelokuvia suomeksi dubattuna. Alkuillasta yötä kohden sisältö muuttuu enemmän aikuisiakin kiinnostaviin elokuviin.

Tällä hetkellä osalla Film-kanavista on jaettu kanavapaikka ja osan lähetysajasta kanavalla on kolmannen osapuolen ohjelmia (Penthouse 1&2 ja Blue Hustler). Tämä järjestely tulee poistumaan. Jatkossa Film-kanavat (Premiere, Action, Family, Hits) esittävät elokuvia täydet 24 tuntia vuorokaudessa. Kanavilla nähtävien elokuvien esitysaika tulee siis kasvamaan yhteensä 17:llä tunnilla päivässä.

Eroottisista kanavista Blue Hustler poistuu 1.3. ja Penthouse 1&2 poistuu 1.4. Eroottista sisältöä voi jatkossakin katsoa Playboy-kanavalta.

National Geographic kanava siirtyy vapaasti katsottavaksi kanavaksi ja poistuu Viasatin kanavapaketeista.

Muutokset eivät vaikuta kanavapakettien hinnoitteluun eivätkä vaadi asiakkailta mitään toimenpiteitä.

 

BBC- ja News -kanavapaketteja koskevat muutokset Watson -palvelussa 1.4.2017

Watson -palvelun kanavatarjontaa uudistetaan kevään 2017 aikana. Tulevien muutosten myötä BBC- ja News -kanavapakettien katselumahdollisuus selaimella ja mobiililaitteilla päättyy 1.4.2017. Huhtikuun alusta BBC- ja News -kanavapakettien sisältö on katsottavissa ainoastaan televisiosta, johon on kytketty Motorola 1853/2853 -boksi tai Dune -boksi multicast -tuella.

 

SVT World -kanava lopettaa lähetyksensä Suomessa 1.5.2017

Yle Fem -kanavan kanssa samalla kanavapaikalla oleva SVT World -kanava lopettaa lähetyksensä Suomessa 1.5.2017 lähtien.
SVT World -kanava ei ole tilattavissa maksu-tv-kanavapaketeissa kaapeli-tv-palvelussamme eikä Watson-palvelussa.

 

TCM- kanava poistuu tarjonnasta 31.5.2017

TCM-kanava poistuu tarjonnasta 31.5.2017. Kanava sisältyy TV-MIX ja TV-MIX Mini -paketteihin sekä Base-pakettiin.

 

 

25.2.2017

Kaapelioperaattoreiden ja Nelonen Median väliset televisiokanavien kaapelitelevisiojakelua koskevat sopimukset päättyivät helmikuun lopussa eikä sopimuksia ole toistaiseksi uusittu. Tämän vuoksi myös Laitilan Puhelin Osk:n kaapelitelevisio- ja IPTV-verkoista olivat helmikuun lopussa poistumassa Jim, Liv ja Hero –televisiokanavat.

Tilanteet muuttuvat nopeasti, ja kanavayhtiö Nelonen Media on nyt ilmoittanut, että neuvotteluja em. kanavien näkymisestä, sekä näkymiseen liittyvistä korvauksista tekijänoikeusjärjestöjen, kanavayhtiöiden sekä kaapelitelevisio-operaattoreiden kanssa jatketaan. Yli puolessa Suomen kotitalouksissa katsellaan televisiota kaapelitelevisioverkon kautta.

Sopimusten uusimistilanteesta, ja näiden Nelonen Median kanavien näkymisestä jatkossa tiedotetaan erikseen. Nyt kanavat Jim, Liv ja Hero ovat Laitilan Puhelin Osk:n kaapelitelevisioverkossa näkyvissä toistaiseksi.

 

Lisätiedot: Laitilan Puhelin Osk, asiakaspalvelu

23.2.2017

Watson-palvelun kehittäminen jatkuu kevään aikana, jolloin mobiilisovellukset uudistuvat ja myös tallennusominaisuudet muuttuvat. Kehitämme kuuden kuukauden rajattoman tallennustilan ominaisuuksia, joilla sisältö on helpommin löydettävissä ja tallentaminen entistäkin helpompaa.
 
Muutoksia tulee myös kahden viikon kanavakohtaiseen tallennukseen. Tekijänoikeusmuutosten siirtymäaikojen umpeutumisen myötä Watson-palvelun kanavakohtainen kahden viikon tallennusominaisuus poistuu ma 3.4.2017 alkaen. Ominaisuuden poistamisen taustalla on vaatimus tekijänoikeusjärjestöiltä koskien kaikkia vastaavanlaisten palveluiden tarjoajia. Rajoitus on Watson-palvelussa jo aiemminkin koskenut Nelonen-, Jim- ja Liv-kanavia. Kuukausihintaan muutoksella ei ole vaikutusta, sillä tallennusominaisuuksia, joista tekijänoikeusmaksua maksetaan, on Watsonissa myös jatkossa.
 
Yksittäisten ja toistuvien ohjelmien kuuden kuukauden rajaton tallennus säilyy, ja voit edelleen tallentaa suosikkiohjelmiasi älypuhelimella, tabletilla, selaimella tai televisiolla, johon on asennettu Watson älytelevisiosovellus tai jossa on Watson tv-tikku/boksi.
 
Mikäli käytät tallentamiseen kodissasi sijaitsevaa kovalevyä tai muistia, ei tallentamiseen tältä osin tule mitään muutosta.
 
Tulossa uudet mobiilisovellukset.
 
Helmi-maaliskuun vaihteessa julkaisemme uudet iOS ja Android -mobiilisovellukset. Uusi mobiilisovellus nopeuttaa sovellusten käyttöä, ja sisältää huippuominaisuuden, jolla voit käyttää mobiililaitettasi älytelevisiosovelluksen kaukosäätimenä. Windows Phonen Watson-tuki päättyy myöhemmin keväällä.
 
Annamme mielellämme lisätietoja asiakaspalvelussamme numerossa 02 85 801.

3.1.2017

Laitilan Puhelin Osk:n lankapuhelinpalvelun kuukausimaksuja korotetaan 1.3.2017 lukien. Puheluiden hinnat pysyvät entisellään. Myös kaapeliTV -palvelun kuukausimaksuun tulee 1.3.2017 lukien korotus. Uutena maksuna 1.3.2017 käyttöön otetaan paperilaskun toimitusmaksu. Hinnoittelun muutokset ovat seurausta näiden palveluiden ylläpitämisen kohoavista kustannuksista osuuskunnalle.

 

Lankapuhelinpalvelun osalta käyttäjien määrät ovat olleet laskusuunnassa, myös valtakunnallisesti. Tämä nostaa palvelun asiakaskohtaista tuotantokustannusta kaikilla. KaapeliTV -palvelun osalta isot TV-ohjelmasisältöjä omistavat yhtiöt nostavat omia maksujaan mm. tekijänoikeuksiin sekä oman liiketoimintansa kannattavuuteen vedoten.

Osuuskunta ei ole palvelumaksujensa korottajana ollut kovinkaan aktiivinen. Maksuja on pidetty tietoisesti vuosien ajan alhaisina, tietenkin asiakkaidemme eduksi kuten osuuskuntatoiminnan periaatteisiin kuuluu”, toteaa toimitusjohtaja Jouni Parkkonen. Hän jatkaa: ”Mutta palvelumaksut on pidettävä myös sellaisina, että asiakkaistaan vastuullinen osuuskunta suoriutuu palvelutehtävästään hyvin, ja että se on myös taloudeltaan riittävän kannattava kyetäkseen toteuttamaan tehtävänsä pitkällä aikavälilläkin”.

Lankapuhelimen kuukausimaksua korotettiin vuosi sitten ensimmäistä kertaa 14 vuoteen. Nyt uusi lankapuhelimen kuukausimaksu tulee olemaan 15,00 euroa/kk. Tai 20,10 €/kk mikäli kaikki Laitilan alueen lähipuhelumaksut ovat asiakkaalla sisältyneet kuukausimaksuun. KaapeliTV -palvelun kuukausimaksua korotettiin edellisen kerran vuonna 2014. Kuukausimaksuja on useita erilaisia, riippuen asiakkaan tekemästä telepalvelupaketista. Kaikkiin maksuihin nyt tehtävä korotus on suuruudeltaan 2,00 euroa/kk, koska itse palvelu on kaikilla asiakkailla palvelupaketista riippumatta samanlainen. Mutta kaikki osuuskunnan telepalvelupaketteihin annetut palveluiden keskittämisen kuukausimaksujen edut säilyvät kuitenkin asiakkailla entisen suuruisina.

Lankapuhelinpalvelun kuukausimaksut suurimmilla suomalaisilla operaattoreilla ovat ns. perusliittymän osalta Elisalla 22,20 €/kk, DNA:lla 19,80 €/kk ja Soneralla 12,92–39,88 €/kk. Nämä liittymät vastaavat osuuskunnan uutta 15,00 €/kk kuukausimaksun lankapuhelinpalvelua. Lähioperaattoreista Vakka-Suomen Puhelimen maksuna on 17,95 €/kk ja Paraisten Puhelimen 15,00  €/kk ”Korotettunakin lankapuhelinpalvelumme kuukausimaksu on siis edelleen alempi kuin monen muun operaattorin maksu tästä palvelusta”, toteaa Parkkonen.

KaapeliTV -palvelusta DNA veloittaa 9,39 €/kk ja Sonera 13,65 €/kk. Elisa ei kaapeliTV - palvelua tarjoa. Muista lähioperaattoreista Vakka-Suomen Puhelimen hintana on 9,81 €/kk ja Paraisten Puhelimen 8,90 €/kk. Osuuskunnalla yleisin kaapeliTV -palvelun hinta on jatkossa 7,90 €/kk. ”Pidämme tätä osuuskunnan uuttakin kaapeliTV -palvelun hintaa edelleen kilpailukykyisenä, ja asiakkaillemme edullisena”, toteaa Parkkonen.

Paperilaskun toimitusmaksulle vaihtoehtona tarjotaan asiakkaalle maksutonta e- laskusopimusta. Toimitusmaksu otetaan nyt käyttöön hinnalla 1,50 €/lasku.

 

Lisätietoja:  Laitilan Puhelin Osk, asiakaspalvelu, puh. 02-85801 tai  www.laitilanpuhelin.fi.

           

Laitilan Puhelin Osk on Laitilassa kotipaikkaansa pitävä, Finnet -ryhmään kuuluva paikallinen teleoperaattori. Osuuskunnan liikevaihto on n. 2,1 milj. euroa, ja henkilöstön koko on 15 henkilöä. Lähellä asiakasta oleva ja joustava henkilökohtainen palvelu sekä asiakasuskollisuus ja -tyytyväisyys ovat sen toimintaa ohjaavina periaatteina. Laitilan Puhelin tuottaa toiminta-alueensa asiakkaille mm. mahdollisimman ajantasaiset ja teknisesti korkealaatuiset, mutta samalla hinnoiltaan kilpailukykyiset huippunopeat laajakaistapalvelut. Palvelun tuotenimenä on Laitilan Metro.

2.1.2017

Nelonen Paketti + Nelonen Pro Extra -kanavapaketti vaihtaa nimeään 2.1.2017 Ruutu+ Viihde & Urheiluun. Nimenmuutoksella ei ole vaikutusta kanavapaketin hinnoitteluun eikä ohjelmasisältöön.

 
Ruutu+ Viihde & Urheilu -kanavapaketti sisältää myös jatkossa Nelosen suositut viihdekanavat – Nelonen Prime, Nelonen Nappula sekä Nelonen Maailma – joista katsottavaa löytyy niin elokuvien, lastenohjelmien kuin dokumenttien ystäville. Viihdekanavien lisäksi kanavapakettiin sisältyvät vauhdikkaat Nelonen Pro 1–8 -urheilukanavat, tuttuun tapaan myös HD-laadulla. Nelonen Pro -urheilukanavat näyttävät suosituimpia urheilusarjoja, kuten SM-liigaa, Rallin MM-sarjaa, Superpesistä sekä laajan kattauksen muuta urheilua.  
 
2.1.2017 alkaen kaapelikortille ja Watson-palveluun on tilattavissa uusi Ruutu+ Viihde -kanavapaketti, joka sisältää Nelonen Prime, Nelonen Nappula sekä Nelonen Maailma -kanavat. Ruutu+ Viihde -kanavapaketin hinta on 9,95 €/kk (12 kk tilaus). 
 
20.12.2016

Jouluviikolla myymälämme avoinna:

maanantaista torstaihin klo 8.00 - 16.30.

perjantaina 23.12. klo 8.00 - 12.00.

lauantaina eli jouluaattona myymälämme on suljettu.

 

12.12.2016

Watson-palvelussa tehdään taustajärjestelmien toimivuutta ja vakautta parantavia huoltotöitä keskiviikkona 14.12.2016. Huoltotöiden vuoksi klo 02.00 - 04.00 välisenä aikana voi esiintyä lyhyitä katkoksia Watson-palvelun käytössä. Pahoittelemme katkoksista aiheutuvaa haittaa.

 

HUOM!  Mahdollisesti vaatii Watson-boksin uudelleen käynnistyksen.

 

ystävällisin terveisin

Anvia TV Oy

Laitilan Puhelin Osk

 

 

 

Pages

Asiakaspalvelu

Kysy tuotteista ja palveluista. Asiakaspalvelumme vastaa numerossa (02) 858 01 arkisin klo 8.00-16.00. 
 

 

Error message